Güneş tutulması psikolojimizi nasıl etkiliyor? – En son bilim teknolojisi, hayat haberleri

Milattan Önce (M.Ö.) 28 Mayıs 585… Bugünkü Anadolu topraklarında İran sınırları içinde yaşayan Medler ile bugünkü Türkiye'nin güneyine hükmeden Lidyalılar altı yıldır savaşıyordu. Yunan tarihçi Herodot'a göre ne savaşın biteceğine dair bir işaret vardı, ne de iki taraf ilerleme kaydedebildi.

Kan dökülmesini ancak güneş tutulması durdurabilirdi.

Herodot şunları yazdı: “Savaş kızıştıkça gün aniden geceye döndü. Medler ve Lidyalılar bu değişimi görünce savaşa ara verdiler; barış koşulları üzerinde anlaşmaya varıldı.”

Bu yıl 8 Nisan'da Kuzey Amerika'da görülecek güneş tutulmasına bu kadar dramatik bir tepki veremeyebiliriz ancak son araştırmalar, şaşkınlık duygumuzu uyandıran bu olayın psikolojimiz üzerinde güçlü bir etki yaratabileceğini öne sürüyor.

Tam güneş tutulmasını deneyimlememize olanak sağlayan bir dizi göksel tesadüften daha etkileyici çok az olay vardır.

Araştırmalar, bu şaşırtıcı olaya tanık olmanın bizi daha alçakgönüllü olmaya ve başkalarına önem vermeye teşvik ettiğini gösteriyor.

2017'deki tutulmanın psikolojik etkilerini inceleyen ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nden psikolog Sean Goldy şunları söylüyor: “İnsanlar daha güçlü bir yakınlık duygusu hissedebilir ve başkalarıyla veya topluluklarıyla daha yakın sosyal bağlar geliştirdiklerini söyleyebilirler. “

SONUÇ HAYATINIZI DEĞİŞTİREBİLİR

Uzun bir süre bilimsel çalışmalarda yer almayan hayranlık duygusu, son 20 yılda giderek artan bir ilgi alanı haline geldi.

Duygu, kendimizi küçük hissetmemize neden olan genişlik algısının tetiklediği merak ve şaşkınlık duygusu olarak tanımlanmaktadır.

Getty Images
Astronomik olaylar hayranlık uyandırdığı gibi dev ağaçlar da benzer duyguları yaşamamıza neden olabiliyor.

Merak, Benliğin Baskıcı Sesini Susturabilir

Toronto Üniversitesi'nden psikolog Jennifer Stellar, “Bu, dünyaya bakış açınızı zorlayacak kadar büyük bir şeyi algıladığınızda hissettiğiniz duygudur. Bu, algılanamayacak kadar sıra dışı bir nesneye veya kişiye yönelik bir duygudur” diyor Kanada'da.

Sonuç hayatınızı değiştirebilir.

Kaliforniya Üniversitesi'nden Psikolog Dacher Keltner, Berkeley, ABD Huşu Kitabında yazdığı gibi Curiosity, “benliğimizin veya egomuzun eleştirel, özeleştirel, baskıcı, statü bilincine sahip sesini” susturabilir ve bizi güçlendirebilir.

“İşbirlikçi olmamıza, zihnimizi harikalara açmamıza ve yaşamın derin kalıplarını görmemize” olanak tanır.

Bu iddialı bir tez ama Keltner ve meslektaşları çok sayıda destekleyici kanıt topladı.

Bunlardan biri de 2018 yılında hayranlık ve tevazu arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmadır.

Araştırma ekibi, katılımcıların yarısına Evrenin Dünya'dan uzaklaştığını gösteren kısa bir video gösterirken, diğer yarısına bahçe çitlerinin nasıl inşa edileceğini açıklayan rahatlatıcı bir video gösterdi.

Daha sonra her iki gruptan da önce güçlü yönlerini, sonra da zayıf yönlerini yazmaları istendi.

Varsayıma göre, uzay videosunun gösterildiği grup, huşu duygusunu en çok deneyimleyen gruptu ve onların yazma gücü diğerlerine göre daha düşüktü.

Bu bir tevazu işareti olarak yorumlandı.

Aynı makaledeki başka bir çalışmada araştırmacılar, katılımcıların üçte birinden hayran oldukları bir anı hatırlamalarını istedi.

Diğer üçte biri eğlenceli bir şeyle eğlendikleri bir zamanı hatırlarken, geri kalanı yiyecek almak için olaysız bir yolculuk yaptıklarını hatırladı.

Katılımcılar daha sonra çeşitli faktörlerin yaşam başarılarına ne ölçüde katkıda bulunduğunu %0 ile %100 arasında bir ölçekte değerlendiren bir dizi soruyu yanıtladılar.

Bu faktörler kişinin kendi yeteneklerini veya şans veya Tanrı gibi dış faktörleri içeriyordu.

Araştırmacılar, hayranlık duygusunu yaşayanların bu soruya daha alçakgönüllü yanıtlar verdiğini buldu.

Makalenin başyazarı Stellar, “Hayranlık, kendine odaklanma ve önem duygusunu azaltıyorsa bu mantıklıdır” diyor.

“Algılamamıza ve kararlarımıza egomuz yön verir ama hayranlık gibi kendimizi aşan bir duygu egomuzun üzerimizdeki etkisini sona erdirebilir.”

Getty Images

YÖNETİM DUYUSU KURBAN DAVRANIŞLARA YOL AÇABİLİR

Egomuzun zayıflaması, yeteneklerimizi daha mütevazı bir şekilde değerlendirmenin yanı sıra, etrafımızdaki insanlara yeni gözlerle bakmamızı sağlar.

Stellar, “Kendimize odaklanmayı bıraktığımızda, aramızdaki çizgiler bulanıklaşmaya başlıyor. Hepimizi aynı insan ağının parçası olarak görebiliriz” diyor.

Dahası, hayranlık duygusunun insanların kendilerini topluluklarına daha bağlı hissetmelerini sağladığını gösteren kanıtlar var.

Benzer etkiler, Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'nden psikolog Katherine Nelson-Coffey ve meslektaşları tarafından yapılan bir çalışmada da görülebilir.

Bunun için 47 kişilik bir gruptan Carl Sagan Soluk mavi nokta Kendisinden, çalışmalarından uyarlanan bir metni okuyan bir ses eşliğinde, sanal gerçeklik kulaklıklarıyla uzay yürüyüşü yapması istendi.

Diğer gruba Dünya ve Plüton'un küçük bir modeli gösterildi.

Araştırmaya göre, ilk grubun “Kendimi başkalarına ve tüm insanlığa daha yakın hissettim” gibi ifadeleri onaylama ihtimalinin çok daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Hayranlık duygusunun insanları daha fedakar davranışlara yönelttiğini ortaya koyan çalışmalar da bulunmaktadır.

Irvine'deki California Üniversitesi'nden psikoloji profesörü Paul Piff ve meslektaşları, dünyayla ilgili bir belgesel izleyen bir grubu, bir komedi programı izleyen başka bir grupla karşılaştırdılar ve belgeseli izleyenlerin bir komedi için biletleri paylaşma olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldular. göstermek. 100$ Çekiliş.

KENDİNİN ÇİTİ

Getty Images

Bu deneyler her ne kadar ilginç olsa da, insanların laboratuvar dışında meydana gelen doğal olaylara karşı spontane tepkilerini yansıtmayabilir.

Sean Goldy bu sorudan yola çıkarak 2017 tutulması sırasında aradığı cevapları buldu.

Ay ve Güneş'in aynı hizada olduğu ender olay muhtemelen huşu duygularını uyandırdı.

Goldy, insanların sosyal medyadaki anlık tepkilerini inceleyerek, X'in (eski adıyla Twitter) gönderilerinin konumlarını kullanarak hangi kullanıcıların olaya tanık olduğunu, hangilerinin tanık olmadığını tahmin edebildi.

Daha sonra gönderilerin dilsel analizini gerçekleştirdi.

Örneğin, “şaşırtıcı” veya “akıllara durgunluk veren” gibi kelimelerin hayranlığı temsil ettiği düşünülürken, “belki” ve “olası” gibi ihtiyatlı kelimelerin tevazuyu temsil ettiği düşünülüyordu.

Sosyalleşme eğilimi “ilgi”, “gönüllü” gibi kelimelerin yanı sıra şükran ve sevgi ifadeleriyle de kodlandı.

Sonuçlara göre tutulmaya tanık olanların tweetlerinde hayranlıklarını ifade etme olasılıkları diğerlerine göre iki kat daha fazlaydı.

Beklendiği gibi, bu daha fazla tevazu ve sosyallik duygusuyla bağlantılıydı.

Etkiler insanların kullandığı zamirlerde de görülüyordu: Tutulmaya tanık olan kişilerin “biz” gibi birinci çoğul şahıs zamirlerini kullanma olasılıkları daha yüksekti. Bu kolektif bir deneyimi yansıtıyordu.

Goldy, bu etkilerin nispeten kısa ömürlü olduğunu belirterek, “Sadece 24 saat oldu” diyor.

Bununla birlikte, kısa bir an için bile olsa daha büyük bir bağlantı duygusu, günlük etkileşimlerimizin geriliminden kurtulmayı sağlar.

Kutuplaşma ve toplumsal bölünme çağında en azından etrafımızdaki Evren'e karşı duygularımızda birlik olabiliriz.

8 Nisan'ın ihtişamına tanık olmayı planlıyorsanız, tadına varmaya değer.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir