Sırt Ağrısı Omurga Tümörünün Belirtisi Olabilir – SAĞLIK

Omurganın kemik tümörleri iki gruba ayrılır: Kendi dokunuzdan kaynaklananlar (birincil) ve vücuttaki başka bir tümör odağından kaynaklananlar (metastatik = ikincil). Omurga, kanser hücrelerinin akciğer ve karaciğerden sonra en sık metastaz yaptığı üçüncü bölgedir. Omurgayı etkileyen tümörlerin çoğu vücudun başka bir kısmından gelir. Omurgaya yayılır (metastaz yapar) ve genellikle prostat, meme, akciğerler, böbrekler, tiroid veya bağırsaklardan kaynaklanır. Vücudun herhangi bir yerindeki kanser hastalarının %40'ından fazlası yaşamları boyunca kanserin omurgaya yayılımını deneyimleyecektir. Neyse ki bu durum hastaların sadece %10'unda şikayetlere neden oluyor. Bu nedenle daha önce kanser öyküsü olan kişilerde omurga tümörleri daha sık görülür. Omurga dokusunun kendisinden (birincil) kaynaklanan tümörler çok daha az yaygındır. Primer tümörler karakter olarak iyi (iyi huylu) veya kötü (kötü huylu) olabilir. • İyi huylu bir omurga tümörü genellikle düzgün kenarlara sahiptir. İyi huylu bir tümör kanser değildir ancak semptomlara neden oluyorsa, omurgaya zarar veriyorsa veya sinirlere baskı yapıyorsa çıkarılması gerekebilir. Örnekler anevrizmal kemik kisti, osteoid osteoma, osteoblastom, osteokondrom ve hemanjiyomdur. • Kötü huylu tümörler, yakındaki sağlıklı dokuya yayılabilen, diğer organlara (akciğer, karaciğer vb.) yayılabilen ve ölümcül olabilen tümörlerdir. Omurganın kötü huylu tümörleri arasında kondrosarkomlar, Ewing sarkomları ve osteosarkomlar bulunur. Omurga tümörleri özellikle büyüyüp bulundukları yerdeki dokulara zarar verdikleri için çeşitli rahatsızlıklara neden olabiliyorlar. Tümörler omuriliği veya sinir köklerini, kan damarlarını veya omurga dışındaki yakın organları etkileyebilir. Omurga tümörünün belirti ve semptomları şunları içerebilir: • En sık görülen şikayet sırt ağrısıdır. Sırt ağrısı dinlenmeyle azalmaz ve geceleri daha şiddetli olabilir. • Özellikle kollarda veya bacaklarda his kaybı veya kas zayıflığı • Bazen düşmelere neden olabilen yürüme zorluğu • Bağırsak veya mesane fonksiyonu kaybı (idrar yapamama ve dışkılama/kontrol edememe) • Yavaş veya hızlı gelişen ve vücudun bir kısmını etkileyen felç. kol veya bacak omurgasındaki tüm tümörler, tümörün türüne bağlı olarak farklı oranlarda ilerler.Ne zaman doktora görünmeliSırt ağrısının birçok nedeni vardır ve çoğu sırt ağrısı bir tümörden kaynaklanmaz. Ancak omurga tümörlerinde erken tanı ve tedavi önemli olduğundan doktorunuza sırt ağrınızı anlatın: • Kalıcı ve ilerleyici • Aktivite ile ilişkili değil • Geceleri daha kötü • Kanser geçmişiniz varsa ve yeni sırt ağrınız geliştiyseAşağıdaki durumlarda derhal tıbbi yardım alın:• Bacaklarda veya kollarda ilerleyici kas zayıflığı veya uyuşukluk. • Bağırsak veya mesane fonksiyonundaki değişikliklerKurs (prognoz)Omurga tümörünün seyrini belirleyen şey mevcut tümörün iyi ya da kötü olmasıdır. İyi huylu tümörler genellikle uygun cerrahi müdahaleyle sorunsuz iyileşir. Omurganın kendisinden kaynaklanan primer malign tümörlerin iyi prognozu, tümörün başka bir organa yayılmamasına, cerrahi olarak tamamen çıkarılmasına ve kemoterapi ve/veya radyoterapiye iyi yanıt verilmesine bağlıdır. Başka bir tümör odağından (metastaz) kaynaklanan omurga tümörlerinin seyri esas olarak mevcut kanserin türüne, omurga dışında başka bir organa yayılım olup olmamasına ve hastanın genel durumuna bağlıdır.RisklerHem iyi hem de kötü omurga tümörleri, omuriliğin sinirlerini sıkıştırarak tümörün bulunduğu yerin altında hareket veya his kaybına neden olabilir. Bu bazen bağırsak ve mesane fonksiyonlarında değişikliklere neden olabilir. Sinir hasarı kalıcı olabilir. Bir omurga tümörü aynı zamanda omurganın kemiklerine de zarar verebilir ve onu dengesiz hale getirebilir; Bu, omuriliğe zarar verebilecek omurganın ani kırılması veya çökmesi riskini artırır. Ancak tümör erken tespit edilir ve hızlı bir şekilde tedavi edilirse, daha fazla fonksiyon kaybının önlenmesi ve sinir fonksiyonunun yeniden sağlanması mümkün olabilir. Konumuna bağlı olarak, omuriliğe baskı yapan bir tümör hayatı tehdit edici olabilir.TeşhisOmurga tümörleri bazen semptomlarının daha sık görülen rahatsızlıklara benzer olması nedeniyle gözden kaçabilmektedir. Bu nedenle doktorunuzun tıbbi geçmişinizi tam olarak bilmesi ve genel fiziksel ve nörolojik muayeneleri yapması özellikle önemlidir. Doktorunuz bir omurga tümöründen şüpheleniyorsa aşağıdaki testlerden bir veya daha fazlası tanının doğrulanmasına ve tümörün yerinin belirlenmesine yardımcı olabilir. : Düz röntgen: Düz röntgen pediküllerin veya omur gövdesinin erozyonunu tespit edebilir ve göstermek için kullanılır. Ancak radyolojik bulgular ancak kemik yıkımı %30-50'ye ulaştığında ortaya çıkar. • Manyetik rezonans görüntüleme (MRI). MRI, omurganın, omuriliğin ve sinirlerin doğru görüntülerini üretmek için güçlü bir mıknatıs ve radyo dalgaları kullanır. MR genellikle omurga tümörlerinin teşhisinde tercih edilen testtir. Muayene sırasında belirli doku ve yapıların vurgulanmasına yardımcı olan bir kontrast madde, ayaktaki veya önkoldaki bir damara enjekte edilebilir. • Bilgisayarlı tomografi (BT). MR yumuşak dokuyu daha detaylı gösterirken, BT kemik yapıların gösterilmesinde üstün ve faydalıdır. CT, MRI ile birlikte kullanılabilir. Ayrıca kaynağı bilinmeyen metastazlı hastalarda akciğer ve batın tomografisi yapılarak asıl odağın belirlenmesi amaçlanmaktadır. Metastatik hastalarda (%15) omurganın başka bir yerinde lezyon olasılığı nedeniyle omurganın tamamını kapsayacak şekilde görüntüleme yöntemleri uygulanmalıdır (sintigrafi): Omurganın dışında başka bir kemikte lezyon olup olmadığının doğrulanması için kullanılır. omurga, özellikle metastazı olan hastalarda. Pozitron emisyon tomografisi (PET) –BT: sistemik hastalığın hızlı taranmasına ve evrelenmesine olanak sağlar. Ayrıca kanser hastalarında kemoterapiye yanıtın belirlenmesi amacıyla izleme amacıyla da yapılabilir. • Biyopsi. Çoğu zaman, tümörün tipini belirlemenin tek yolu küçük bir doku örneğini (biyopsi) mikroskop altında incelemektir. Biyopsi sonuçları tedavi seçeneklerinin belirlenmesine yardımcı olacaktır. Biyopsi örneğini elde etmek için kullanılan yöntem, genel tedavi planının başarısı açısından kritik olabilir. Çoğu durumda işlem, anestezi altında, görüntüleme rehberliğinde (genellikle röntgen=skopi veya BT) biyopsi iğnesi ile kapalı olarak gerçekleştirilir. Çoğu omurga tümörü için tedavi seçenekleri şunlardır:• Operasyon.Omurga tümörünün cerrahi olarak çıkarılması ve ortaya çıkan boşluğun doldurulması: İdeal olarak, omurga tümörü tedavisinin amacı tümörün tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Ancak buna omurilikte veya çevredeki sinirlerde kalıcı hasar riski de eşlik edebilir. Bu seçenek genellikle genel durumu iyi olan ve yaşam beklentisi uzun olan hastalar için tercih edilir. Omuriliğin sıkışmasına neden olan tümör dokusunun ortadan kaldırılması ve omurganın sabitlenmesi: Özellikle kötü huylu tümörler omuriliğin sıkışmasına neden olarak kısmi veya tam felce neden olabilir. Bu durumda omuriliğin etrafındaki alan boşaltılarak (ayırma ameliyatı) baskı ortadan kaldırılır ve etkilenen omurganın sabitlenmesi için vidalama (enstrümantasyon) yöntemi uygulanır. Vertebroplasti/kifoplasti: Bu prosedürler çökmüş vertebral kemiği yeniden inşa ederek hizalamayı düzeltmesine veya sinir üzerindeki baskıyı hafifletmesine olanak tanır. Vertebroplasti ve kifoplasti, ameliyathanede röntgen (skopi) ekipmanıyla gerçekleştirilen görüntü kılavuzluğunda yapılan işlemlerdir. Bu işlem genel anestezi altında veya lokal anestezi (hastanın uyanık olduğu yerde) destekli sedasyon altında gerçekleştirilir. Bir veya iki iğne, radyografik kılavuzluk altında, kırık omurun arka kısmına doğru kapalı olarak deriden ilerletilir. Endoskopla iğnenin iyi yerleştirildiğini doğruladıktan sonra cerrah, kırık omurun içine kemik çimentosu enjekte eder. Çimento dakikalar içinde sertleşerek kemiğe anında stabilite sağlar ve ağrıyı hafifletir. Bu yöntem genel durumu iyi olmayan kanser hastalarına da uygulanabilmektedir.•Radyoterapi: Bu, tamamen çıkarılamayan tümör kalıntılarını gidermek veya ameliyat edilemeyen tümörleri tedavi etmek için ameliyattan sonra yapılabilir. Bazı omurga tümörleri için ilk basamak tedavi olabilir. Radyasyon terapisi, ameliyatın çok riskli olduğu durumlarda sadece ağrıyı hafifletmek için de kullanılabilir. Esas olarak cerrahi olmayan bu tedavi, yüksek dozda, tam olarak hedefe yönelik radyasyon sağlar. SRS'de doktorlar, radyasyon ışınlarını tüm noktalara milimetrik hassasiyetle ve birçok açıdan odaklamak için bilgisayarları kullanıyor. Klasik radyoterapi yöntemleriyle karşılaştırıldığında etkinliği daha fazla, yan etkileri ise daha azdır. Radyocerrahide vertebral tümörleri tedavi etmek için radyasyonu stereotaktik olarak kullanan farklı teknoloji türleri (Cyberknife vb.) vardır. • Kemoterapi: Birçok kanser türü için standart bir tedavi olan kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek veya büyümelerini durdurmak için kullanılır. Tek başına veya diğer tedavilerle kombinasyon halinde kullanılabilir.• Hormon tedavisi: Prostat ve meme kanserli hastalarda sıklıkla kullanılmaktadır. •İmmünoterapi: Melanom, akciğer ve böbrek kanserine bağlı metastatik hastalarda kullanılır.Steroidler: Cerrahi ve radyasyon tedavisinin yanı sıra tümörlerin kendisi de omuriliğin iltihaplanmasına neden olabilir. Doktorlar bazen ameliyat sonrası veya radyasyon tedavisi sırasında şişmeyi azaltmak için kortikosteroid reçete ederler. Kortikosteroidler inflamasyonu azaltsa da kas güçsüzlüğüne, osteoporoza, yüksek tansiyona, diyabete ve enfeksiyonlara neden olabilirler. Duyarlılığın artması gibi ciddi yan etkilere neden oldukları için genellikle kısa süreliğine kullanılırlar. Bifosfonatlar: Kemik güçlendirici bu ilaçlar, kanserden etkilenen kemiklerde çökme ve kırılma riskini azaltır. Kaynak: (guzelhaber.net) Güzel Haber Masası

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir