Kişi başına düşen milli gelir: Dünya ortalamasının 1.500 dolar üzerinde olan Türkiye, 500 dolar gerisine düştü

Türkiye son 10 yılda kişi başına düşen milli gelir sıralamasında geriledi. 10 yıl önce kişi başına düşen milli gelir dünya ortalamasının 1.500 dolar üzerindeyken, 500 doların gerisinde kaldı. Türkiye dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında da geriledi.

REKLAM

Uluslararası Para Fonu (IMF), yılda iki kez yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporunu açıkladı. Bunun sonucunda Türkiye son 10 yılda kişi başına düşen milli gelir sıralamasında geriledi.

On yıl önce Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir dünya ortalamasının 1.500 dolar üzerindeyken, 500 dolar gerisindeydi. Türkiye dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında geriledi ama hâlâ en büyük 20 ekonomi arasında yer almayı sürdürüyor.

Türkiye'nin dünya ekonomisindeki konumunu bazı göstergelere dayanarak değerlendirmek mümkündür. Bunlardan ilki kişi başına düşen milli gelirdir. IMF'nin Nisan 2024'te yayınladığı rapora göre Türkiye'de 2023 yılında kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 12 bin 849 ABD doları olarak gerçekleşti. Türkiye bu gelirle dünyada 72. sırada yer aldı.

Türkiye'de 2013 yılında kişi başına düşen GSYİH 12 bin 489 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye 2013 yılında kişi başına düşen milli gelir sıralamasında 66. sıradaydı. Bu durumda Türkiye son 10 yılda 6 sıra geriledi.

Dünya ortalamasının üstündeydi, gerisinde kaldı

Türkiye'nin verilerini dünya ortalamasıyla karşılaştırmak da mümkün. Sonuç olarak, 2013 yılında kişi başına düşen milli gelir 1.554 dolar olan dünya ortalamasının üzerindeyken, 2023'te 510 doların altına düştü.

Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir daha geniş bir dönemde dünya ortalamasıyla karşılaştırıldığında şu sonuç ortaya çıkıyor: 2000'li yılların başında Türkiye dünya ortalamasının altındaydı. Ancak Türkiye 2007 yılından bu yana zirvede yer almasına rağmen 2017 yılına kadar ciddi oranda yüksek bir gelire sahipti.

2017’den sonra durum değişiyor ve Türkiye hâlâ dünya ortalamasının altında.

Türkiye'nin son yıllarda azaldığını gösteren bir diğer veri ise Türkiye'nin dünya ekonomisindeki payıdır. Türkiye, 2013 yılında dünya ekonomisinin yüzde 1,24'ünü oluştururken, bu oran 2023'te yüzde 1,06'ya düştü.

Satın alma gücüne göre milli gelir nedir?

İktisatçılar zaman zaman yöntemini ve anlamını eleştirse de, satın alma gücüne dayalı milli gelir en sık kullanılan karşılaştırmalardan biridir.

Sonuç olarak Türkiye'de 2023 yılında satın alma gücüne göre kişi başına düşen milli gelir 42 bin 64 dolar oldu. Sıralaması ise 52. 2013 yılında bu değer 22 bin 221 dolardı. Türkiye sıralamasında 61. sırada yer aldı.

Türkiye son 10 yılda satın alma gücüne göre kişi başına düşen milli gelirde ilerleme kaydederken, kişi başına düşen milli gelirde geride kaldı.

Türkiye ilk 20'de

Ülkelerin GSYİH açısından ekonomik büyüklükleri dikkate alındığında Türkiye, 2023 yılında dünyanın 18'inci büyük ekonomisi oldu. Uluslararası Para Fonu'na göre Türkiye'nin GSYH'si 1 milyar 110 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye 2013 yılında dünyanın 16'ncı büyük ekonomisiydi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir